Language: NOR | ENG

Første oppdrag til Høgskolen i Innlandet

Første oppdrag til Høgskolen i Innlandet

Professor Thomas Nordahl og Senter for praksisrettet utdanningsforskning på Campus Hamar har sammen med kollegaer ved Senter for livslang læring og pedagogikkmiljøet ved Høgskolen i Lillehammer fått Høgskolen i Innlandets første oppdrag. 

Høgskolen i Innlandet skal på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet kurse skoler og barnehager via nett i å håndtere mobbing. 

Oppdraget, som er det første oppdraget i den nye Høgskolen i Innlandet (HINN), har en verdi på 10 millioner kroner frem til 2020. HINN skal utvikle og tilby nettkurs for barnehager og skoler i å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelse. 

Det er miljøene ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) på Campus Hamar og Senter for livslang læring (SELL) og pedagogikkmiljøet på Lillehammer som skal samarbeide om utviklingen av nettkurset. Den samlede kompetansen i den nye høgskolen danket ut fire andre miljøer i kampen om millionkontrakten.

-Innlandet har høy kompetanse på dette området, sier Frode Restad i Utdanningsdirektoratet til avisa GD, og peker på Høgskolen i Hedmark sin lange forskningserfaring innen skole- og barnehagemiljø, mens Høgskolen i Lillehammer har kompetanse innen pedagogikk, innovasjon og utvikling av nettkurs.

MOOCmobbing

Vegard Meland og Ingrid Grimsmo Jørgensen fra HiL, Thomas Nordahl fra SePU, Egil W. Hartberg fra SELL og Frode Restad fra Utdanningsdirektoratet

Enda bedre sammen

Utviklingen av kurset vil skje i et tett samarbeid mellom ulike avdelinger i den nye Høgskolen i Innlandet. 

-Prosjektet vil bli et godt eksempel på slagordet vårt "Hihm + HiL = Enda bedre", sier prosjektleder Egil Hartberg ved SELL til GD.

Prosjektgruppen planlegger kursgjennomføringer i perioden 2018 til 2020, og evaluering og eventuelt videre drift etter det. 

-Vi har som mål at barnehager og skoler kan melde seg på nettkurset i 2018, sier Nordahl til GD.

Les artikkel om prosjektet på GD sine nettsider