Nyheter 2016

Velkommen til biblioteket

Vi etablerer en felles bibliotekside for Høgskolen i Innlandet. I forbindelse med fusjonen vil det i en overgangsperiode være separ...

EndNote X8

Referansehåndteringsprogrammet EndNote har kommet med en ny versjon - EndNote X8. Slik får du installert programmet.

Ny studentsamskipnad - SINN

Studentsamskipnaden i Oppland og Studentsamskipnaden i Hedmark slår seg sammen til Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN).

Velkommen INN!

Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer har slått seg sammen og fra 1. januar i år er vi altså Høgskolen i Innlandet.