Language: NOR | ENG

Åpningstider rundt jul og nyttår

Gullstjerne - pynt til jul

Juleferien nærmer seg, og selv om byggene stenges for publikum gjennom julen vil det være mulig å komme inn ved hjelp kort og kode på studiestedene også i ferien. Unntaket er studiested Blæstad som ikke vil være åpent for studenter, bare ansatte. Illustrasjon: Pixabay

Selv om byggene stenges for publikum gjennom julen, vil det være mulig å komme inn ved hjelp kort og kode på studiestedene også i ferien.

studiestedene Evenstad, Rena, Elverum, Hamar og Lillehammer stenges alle bygg i perioden fra 19. desember til 4. januar, men både ansatte og studenter gis tilgang til byggene ved bruk av kort og kode mellom klokken 07.00 og 22.00 alle dager.

Studiested Blæstad vil være stengt for studentene i samme periode, men ansatte gis tilgang til byggene ved bruk av kort og kode mellom klokken 07.00 og 22.00 alle dager.

Servicepunktene ved studiestedene Elverum, Hamar og Lillehammer er stengt i perioden fra 19. desember til 4. januar.

Sentralbordet vil være bemannet i romjula (28.12 til og med 30.12) mellom 10.00 og 14.00. Digitale henvendelser vil også bli besvart fortløpende i romjula.
IT-brukerstøtte har samme åpningstid som sentralbordet.

Bibliotekenes åpningstid følger byggenes åpningstid. I hovedsak vil bibliotekene være ubetjent, men studenter og ansatte gis tilgang med student- og ansattkort.
På Lillehammer vil biblioteket være bemannet i romjula.

Er du student med behov for å komme inn på studiestedet ditt i løpet av juleferien?
For å kunne det, må du ha studentkort. Slik skaffer du deg studentkort.
Husk det kan være leveringstid på kortene - så vær tidlig ute.

Husk å opprettholde smitteverntiltak ved besøk på studiestedene i julen.
Ikke slipp andre inn i byggene sammen med deg. Det er viktig å kunne se hvem som har brukt kort og kode, hvis det på noe tidspunkt blir behov for smittesporing.