Language: NOR | ENG

Åpner for økt fysisk oppmøte fra studiestart

Studenter ved studiested Lillehammer under studiestart.

Høgskolen i Innlandet planlegger nå for en studiestart med fysisk oppmøte. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Lite smitte og flere vaksinerte gjør at både studenter og ansatte i større grad enn nå kan møte fysisk på studiestedene til studiestart.

En overgang fra trinn 3 til trinn 4 i regjeringens gjenåpningsplan kan tidligst skje i slutten av juli eller i starten av august. Det innebærer at Høgskolen i Innlandet nå planlegger for økt fysisk tilstedeværelse når høstsemesteret starter etter sommerferien.

- Vi ønsker å ha en så normal studiestart som mulig, så langt smittevernreglene åpner for det. Det vil fortsatt være behov for enkelte smitteverntiltak, men vi planlegger nå for en studiestart med fysisk oppmøte for studentene våre, sier Stine Grønvold, prorektor for utdanning ved HINN.

Prorektor Stine Grønvold.

Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, ønsker en så normal studiestart som mulig.

En mest mulig normal studiestart høsten 2021 innebærer følgende:

  • Fysisk oppmøte for studenter ved studiestart
  • INNStart tilnærmet som normalt
  • Fadderuke tilnærmet som normalt
  • Digital velkomsthilsen som avspilles når det passer i de ulike studieprogrammene.

Slik blir resten av høstsemesteret

Resten av høstsemesteret planlegges også mest mulig som normalt. Det betyr blant annet:

  • Fysisk undervisning der det er mulig, digital undervisning der vi må og det er behov for det.
  • Gruppeinndeling av studenter hvor forhåndsdefinerte grupper kan slås sammen eller splittes opp etter behov.
  • Om nødvendig vil praktisk undervisning, øvingsaktivitet og ferdighetstrening for fysisk oppmøte bli prioritert.
  • Den nasjonale og lokale smittesituasjonen samt vaksinestatus vil legge rammene for hva som kan gjennomføres til høsten.

Grønvold minner om at de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale smittevernreglene og råd skal følges, der kravet om minst en meter avstand legges til grunn.

- Studentene skal få møtes fysisk til studiestart, men trolig i mindre grupper. Vi må fortsatt sprite hendene og ta hensyn, men vi vil til høsten trolig være langt nærmere en normal studenttilværelse, sier Grønvold.  

Studentene våre vil få nærmere informasjon om hvordan de skal forholde seg til studiestart når det nærmer seg. Det vi vet er at nye studenter vil bli invitert til INNStart med faglig opplegg de første dagene etter studiestart. Den offisielle åpningen skjer digitalt, hovedsakelig fordi vi har så mange studiesteder og at en digital løsning åpner for at studenter og ansatte kan se åpningen når det passer best for dem selv.

- Vi ser nå fremover etter å ha lagt bak oss et studieår der covid-19 har preget tilværelsen både for våre studenter og ansatte. Vi gleder oss til å ta imot både helt nye og returnerende studenter til høsten, og skal gjøre alt vi kan for at de får en så bra start på høstsemesteret som mulig, sier Grønvold.