Language: NOR | ENG

Åpne studiesteder, men liten aktivitet

Inngangsparti ved studiested Hamar

Studenter kan fortsatt bruke studiestedene ved HINN, selv om det kun gjennomføres digital undervisning de kommende ukene.

Høgskolen i Innlandet holder studiestedene åpne de kommende ukene, men med begrenset aktivitet. Det er klart etter møter i HINNs beredskapsledelse mandag. 

– Vi oppfatter at regjeringen gir et tydelig signal om å samle færrest mulig mennesker den nærmeste tiden. Vi gjennomfører derfor bare digital undervisning de kommende to ukene. Det gis ikke unntak for andre undervisningsaktiviteter som har vært planlagt med fysisk oppmøte, sier rektor Kathrine Skretting.

Det var lørdag kveld at regjeringen besluttet at all fysisk undervisning legges om til digitale plattformer fram til 18. januar. Søndag ga regjeringen råd om hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.

Beredskapsledelsen ved Høgskolen i Innlandet diskuterte mandag de praktiske konsekvensene som denne innstrammingen har for HINN, som allerede før jul la om det meste av undervisning ved semesterstart til digitale kanaler.

Åpne studiesteder

– Regjeringen understreket i helga vårt ansvar for å motvirke negative psykososiale konsekvenser av pandemien blant studenter. Vi velger derfor å holde studiestedene åpne for å gi studentene mulighet til å komme seg ut fra hybelen og bruke blant annet lesesaler og bibliotek, sier Kathrine Skretting.

Også Studentsamskipnaden i Innlandet holder bokhandler og kantiner åpne, sistnevnte med redusert tilbud. SINN Bok tar også imot digitale bestillinger fra studenter ( klikk her for mer informasjon). 

For HINNs lokaler holdes ytterdørene er åpne fra 07:30 til 15:30 på hverdager. Tilgang ut over dette gis med adgangskort og kode for både studenter og ansatte.

Anbefaling om hjemmekontor

Ansatte som må være på jobb for at studiestedene skal kunne holdes åpne får beskjed av sine ledere og møter som normalt. Dette gjelder blant annet renholdere og ansatte i servicepunkter og bibliotek.

Øvrige ansatte skal jobbe hjemmefra, i tråd med regjeringens anbefaling om hjemmekontor for de som kan, med mindre tilstedeværelse er nødvendig og avklart med nærmeste leder.

HINN vil minne lederne ved høgskolen om det ansvaret de har for å opprettholde faglige og sosiale digitale arenaer som inkluderer alle medarbeidere.

– Dette er en kjedelig start på et nytt semester, men for å bruke statsministerens ord i gårsdagens pressekonferanse: Sammen må vi ta et krafttak for å hindre at smitten sprer seg. Hvis vi alle gjør jobben nå, kan vi om fjorten dager gå tilbake til det som har vært normalen de siste månedene, sier Skretting.

Se også informasjon fra HINN om regjeringens beslutning, publisert søndag 3. januar 

Kontakt: 

Rektor Kathrine Skretting

Kommunikasjonsdirektør Tore Høyland