Studenter i trappa på HINN Elverum (foto: HINN)

Åpen dag arrangeres på våre studiesteder på Lillehammer og i Elverum (foto: HINN)

Vi gjentar suksessen fra tidligere år, og inviterer elever og rådgivere ved videregående skoler til Åpen dag og Rådgiversamling på Lillehammer onsdag 7. november og Elverum onsdag 14. november.

Åpen dag gir et godt innblikk i det brede studietilbudet vi har ved Høgskolen i Innlandet, og forhåpentligvis motivasjon til å ta høyere utdanning.

Vi tilbyr også i år to helt like Åpne dager ved to av våre studiesteder. Det vil være akkurat de samme studiene som blir presentert på begge studiestedene.

Parallelt med Åpen dag inviterer vi deg som rådgiver i den videregående skolen til et eget seminar med presentasjoner, diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Praktisk informasjon

Tid og sted:

Studiested Lillehammer onsdag 7. november kl. 0940-1400 
Studiested Elverum Onsdag 14. november kl. 0940-1400

Elevene blir delt inn i seks grupper, og skal innom seks ulike poster, med ulike utdanningsvalg på hver post. De rekker kun en utdanning per post, og må selv velge hvilken de vil se nærmere på. Vi serverer gratis lunsj.

Her er en oversikt over postene:

Post 1:

 • Rettsvitenskap og psykologi
 • Sykepleie
 • TV og spill

Post 2:

 • Organisasjon, ledelse, sport management og internasjonale studier
 • Opptakskontoret
 • Barnehagelærer og grunnskoleutdanningene for 1.-7. trinn

Post 3:

 • Barnevern, vernepleier og sosialt arbeid
 • Økonomi og administrasjon

Post 4:

 • Landbruksfag
 • Pedagogikkstudier
 • Folkehelse og idrett

Post 5:

 • Skogbruk og utmarksforvaltning
 • Lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 og faglærer i musikk
 • Reiseliv, opplevelsesnæringen og markedsføring

Post 6:

 • Livet utenfor lesesalen. Møt våre studenter som er med i studentgrupper, studentforeninger, linjeforeninger og interesseorganisasjoner.

 

Program for rådgiverdagen:

10.30-10.40: Velkommen v/prorektor utdanning Stine Grønvold

10.40-11.00: Juss/Psykologi - veien videre etter endte studier

11.00-11.20: Økonomi & administrasjon, organisasjon & ledelse, reiseliv &markedsføring av turismeopplevelser: Fokus på forskjell og likheter i studiene

11.20-11.30. Pause

11.30-11.50: Lærerutdanningene  

11.50-12.10: Informasjon fra Opptakskontoret

12.10-12.20: Spørsmål og eventuelle innspill fra rådgivere

 Det vil bli servert lunsj under samlingen.

Kontaktperson for Åpen dag og Rådgiversamling:
Vivian Myhre
Telefon: 62 43 03 64
E-post: vivian.myhre@inn.no

 

Silje Marlen Haugen

Telefon: 61 28 80 12

E-post: silje.haugen@inn.no

Sist endret: .