9 av 10 føler seg godt mottatt på HINN

Resultatene fra landets største undersøkelse av helse og trivsel blant studenter i Norge har nå blitt offentliggjort. 

90,9 prosent av studentene på HINN føler seg godt mottatt på studieprogrammet. Det viser SHoT-undersøkelsen. 

SHoT er den største undersøkelsen i Norge som ser på studenters helse og trivsel. Blant hovedfunnene i undersøkelsen er at 90,9 prosent av studentene på HINN oppgir at de følte seg godt mottatt på nåværende studieprogram som ny student. På landsbasis svarer 88 prosent det samme.

- Det er veldig positivt at studentene føler seg godt mottatt på HINN. Vi har i tre år vært med i prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning». HINN har prioritert å integrere og sosialisere studentene, spesielt ved studiestart, og det ser ut til at grepene vi har gjort har fungert, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Økning i helseplager

79 prosent av studentene på landsbasis oppgir at de har god eller svært god helse. Men undersøkelsen avdekker også en økning i enkelte helseplager. 1 av 3 svarer at de har hatt helseplager sist uke, der en følelse av trøtthet og lite energi er den klart vanligste helseplagen. Sammenlignet med undersøkelsen i 2010 har det også vært en betydelig økning i rapporterte psykiske plager på landsbasis, fra 16 til 29 prosent.

- Våre studenters helse er veldig viktig for oss. Forskning viser at helse og trivsel er basis for god læring. Hvis ikke studentene trives og har en god arbeidshverdag, hjelper det ikke at studiene har høy kvalitet. Gode møteplasser og læringsarenaer er derfor prioritert på HINN, sier Grønvold.

Flere har overvekt

Et annet hovedresultat i undersøkelsen er at det har vært en markant økning i andelen studenter som har overvekt. 32 prosent oppgir dette, mot 26 prosent i 2014. På landsbasis har det særlig vært en økning blant kvinnelige studenter.

1 av 4 utsatt for seksuell trakassering

Seksuell trakassering er et annet fenomen som tas opp i undersøkelsen. Her oppgir en av fire studenter både på landsbasis og på HINN at de har blitt utsatt for dette i en eller annen form.  Verbal trakassering og uønsket berøring er de vanligste forekomstene.

-Vi tar disse resultatene på alvor, og jobber aktivt med å bedre læringsmiljøet. Denne undersøkelsen vil bli brukt i dette arbeidet. Nå vil vi først bruke tid på å analysere tallene slik at vi kan tilrettelegge for et best mulig læringsmiljø på studiestedene, sier Grønvold.

Studentene har høye mål

Undersøkelsen viser også at mange studenter skårer høyt på perfeksjonisme. Nesten halvparten svarer at de alltid/svært ofte har veldig høye mål for seg selv, mens 1 av 3 svarer at de alltid/svært ofte gjør alt de kan for ikke å skuffe foreldrene. Disse tallene går på tvers av kjønn, alder og region i Norge.

Tas opp i læringsmiljøutvalget

I tiden som kommer skal resultatene for HINN diskuteres i læringsmiljøutvalget og i andre aktuelle utvalg og arenaer. Undersøkelsen blir også tema ved Studentseminaret i Trysil 1.-2. oktober.

- Undersøkelsen gir nyttig informasjon om situasjonen hos oss. Det kan vi nå bruke til å legge forholdene enda bedre til rette for studentene, sammen med Studentsamskipnaden i Innlandet, Studentorganisasjonen, vertskommunene våre og andre som bidrar til studentenes helse og trivsel i Innlandet, sier Grønvold.

SHoT-undersøkelsen gjennomføres av studentsamskipnadene i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og i år ble undersøkelsen sendt ut på e-post til heltidsstudenter under 35 år med norsk statsborgerskap. 160. 000 studenter i hele Norge mottok undersøkelsen.

Sist endret: .