Fylkesråd og dekan foran Høgskolesenteret i Kongsvinger (foto: Kate Langsethagen)

Fylkesråd Thomas Breen med ansvar for blant annet næring sto for tildelingen av nye 20 millioner kroner til Høgskolen i Innlandet og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger tirsdag (foto: Kate Langsethagen)

Fylkesrådet i Hedmark har bevilget 20 millioner til satsninger innen bærekraftsøkonomi i Innlandet. I alt satses 32 millioner på bærekraft og digital ledelse.

Fylkesrådet i Hedmark bevilget tirsdag 20 millioner kroner til Handelshøgskolen Innlandet og Høgskolestiftelsen i Kongsvinger for å igangsette satsninger innen bærekraftøkonomi. Tildelingen vil være endelig etter behandling i fylkestinget i desember.

Sparebankstiftelsen Hedmark har tidligere bevilget 12 millioner kroner til høgskolestiftelsen i Kongsvinger for å styrke sine studietilbud. Høgskolestiftelsen vil bruke 6 millioner kroner av disse midlene til studier knyttet til bærekraft og seks millioner kroner for å styrke det allerede igangsatte studiet på Handelshøgskolen Innlandet i digital ledelse og business analytics. Totalt vil satsningen være på 32 millioner kroner.

Kan styrke fagmiljøer

Handelshøgskolen Innlandet har i lengre tid jobbet sammen med Høgskolestiftelsen og næringslivet i Kongsvinger. I 2018 startet studier i digital ledelse og business analytics med base i Kongsvinger.  Nå vil Handelshøgskolen Innlandet også kunne styrke sin satsning innen bærekraftøkonomi.

-Midlene vi har mottatt i dag er svært viktig for Høgskolen i Innlandet og gir Handelshøgskolen mulighet til å styrke sine faglige miljøer innenfor bærekraftøkonomi samt digitalisering og business analytics betydelig, sier Kathrine Skretting, rektor ved Høgskolen i Innlandet.

-Dette er en stor dag for Handelshøgskolen Innlandet og høgskolen. Samarbeidet vi har med Kongsvinger er unikt, og næringslivet i regionen har virkelig vist at de ønsker å satse på kompetanse. Midlene fra fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen Hedmark vil bidra til en betydelig styrking av fagmiljøene på Handelshøgskolen, både når det gjelder akademiske ressurser, finansiering av stipendiater, forskning, og ikke minst bidra til en forsterking av Handelshøgskolens fagportefølje, sier dekan Peer Jacob Svenkerud ved Handelshøgskolen Innlandet.

Betyr mye for regionen

Høgskolestiftelsen i Kongsvinger er svært fornøyd med tildelingene fra Hedmark Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark.

-Dette er historisk for regionen og betyr mye for vårt samarbeid med Høgskolen i Innlandet og utvikling av høgskolesatsningen i Kongsvinger, sier Einar Olav Skogholt, styreleder i Høgskolestiftelsen i Kongsvinger.

I tillegg har Høgskolen i Innlandet søkt Kunnskapsdepartementet om studieplasser innenfor bærekraftøkonomi. 

Kontaktperson:

For mer informasjon, kontakt dekan Peer J. Svenkerud, Handelshøgskolen Innlandet, tlf 915 54 368

Sist endret: .