Language: NOR | ENG

155 nye studieplasser

Illustrasjonsbilde sykepleiere

HINN får 155 nye studieplasser i regjeringens reviderte budsjett. 15 av dem skal gå til sykepleieutdanningene. 

HINN får 155 nye studieplasser og 10 rekrutteringsstillinger som følge av regjeringens koronatiltak for sektoren. 

I regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram 12. mai lå det 4000 nye studieplasser til universiteter og høgskoler.

Mandag ettermiddag la Kunnskapsdepartementet fram fordelingen av de 4000 plassene og også av 250 ekstra rekrutteringsstillinger. Forutsetningen for å få nye studieplasser er at de blir opprettet allerede høsten 2020.

– Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4000 nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding. 

Studieplassene er styrt inn mot helse- og sosialfag, lærerutdanning, matematisk-naturvitenskapelige og tekniske fag (MNT), juridiske og økonomisk-administrative fag og animasjon, utøvende musikk, film og kunst. 

HINN får tildelt sine studieplasser i disse kategoriene:

 

  • Helse og sosialfag: 15 plasser til sykepleie
  • Lærerutdanninger: 60 plasser totalt, fordelt med 25 til barnehagelærer, 20 til grunnskolelærer/lektor og 15 til div lærerutdanning/pedagogikk
  • MNT: 5 plasser
  • Juridisk/øk.adm: 70 plasser
  • Områder i vekst: 5 plasser til filmutdanning

Hvilke studieprogrammer som får de nye plassene må vi komme tilbake til. 

Stipendiatstillinger

HINN får også 10 nye rekrutteringsstillinger til stipendiater og postdoktorer.  

– I årene som kommer trenger vi flere smarte hoder som kan finne nye løsninger på nye utfordringer. Nye rekrutteringsstillinger bidrar til at flere får en fot innenfor akademia og at vi opprettholder den langsiktige forskningsaktiviteten. Det skal også bidra til å bygge fagmiljøer, og styrke satsingen på forskningsbasert utdanning, sier Asheim.