Hytte i høstlandskap (Colourbox)

Delingsøkonomi i besøkssektoren er noko av det forskarane no skal sjå nærare på (foto: Colourbox)

Høgskolen har fått innvilga til saman 15 millionar kroner av Regionale forskningsfond Innlandet (RFF) til to forskingsprosjekt innan økonomi og samfunnsvitskap.

Det eine prosjektet har tittelen "Delingsøkonomi, digital tjenesteinnovasjon og regional omstilling i Innlandet: En potensialanalyse for besøkssektoren og kreative næringer" og skal leiast av professor Kjell Overvåg ved Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføringHandelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfinnsvitenskap (HHS).

RFF Innlandet har gitt ei løyving til dette prosjektet på inntil kr. 7 500 000.

Det andre prosjektet har tittelen "Innovative Pricing Approaches in the Alpine Skiing Industry" og skal leiast av førsteamanuensis Erik Haugom ved HHS.

Dette prosjektet har også fått ei løyving på inntil kr. 7 500 000.

Om Regionale forskningfond Innlandet

Regionale forskningsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under dei innsatsområda regionen prioriterer, og mobilisere til auka FoU-innsats.

RFF Innlandet har fått i oppdrag å finansiere forsking som bidrar til innovasjon og utvikling i Hedmark og Oppland.

Les meir om RRF Innlandet

 

 

Sist endret: .