Language: NOR | ENG

Nyheter

Rett fra HINN til Statsbygg

I konkurranse med 817 andre fikk Maurits stilling som Summer Intern i Statsbygg etter fullført Bachelor i organisasjon og ledelse.

Best på produksjon av studiepoeng

Høgskolen i Innlandet er best på studiepoengproduksjon per faglig årsverk blant de offentlige universitetene og høgskolene i landet. 

Tilgang til bildedatabase

Har du behov for bilder og film? Høgskolen har avtale med bildedatabasen Colourbox. Allerede bruker? Da må du fornye aktiveringskod...