Language: NOR | ENG

Nyheter

Mange flere e-bøker tilgjengelig

Nå får du tilgang til enda flere norske og internasjonale e-bøker. Nasjonalbiblioteket og flere andre åpner opp sine ressurser for...

Bruk kildene riktig!

Både ved skriving av hjemmeeksamen, bachelor-/ masteroppgave og andre typer arbeidskrav er riktig kildebruk viktig.

Hvor lenge vil tiltakene vare?

Tirsdag besluttet helsemyndighetene og regjeringen å forlenge de strenge tiltakene mot spredningen av koronaviruset til over påske....

Heldigital disputas

Siri Wieberg Klausens disputas fredag er historisk som den første heldigitale på HINN noensinne.