Nyheter

Artfilms - ny database

Artfilms er en videostrømmetjeneste som gir tilgang til rundt 1600 dokumentarfilmer, masterclasses og intervjuer.

Partnerskap i Østfold er liv laga

Partnerskap for næringsutvikling i Østfold ble etablert i 2017. HINN og Østlandsforskning har i 2017 og 2018 følgeevaluert partners...