Language: NOR | ENG

Nyheter

Første deltidskull uteksaminert

Før studieåret var omme hadde 31 studenter fullført sin master i økonomi og ledelse med spesialiseringene økonomistyring og markeds...

"Road map" for livslang læring

I februar arrangerte Senter for livslang læring en stor internasjonal konferanse. Anbefalingene fra konferansen er nå samlet i 16 p...