Language: NOR | ENG

Nyheter

Droner over Blæstad

Studenter ved Høgskolen i Innlandets studiested Blæstad har samarbeidet med Graminor AS for å se på en bedre fordeling av kunstgjød...

Stigende studenttilfredshet

Studentene ved Høgskolen i Innlandet er overveiende fornøyde med studieprogrammet de går på. Det viser resultatene fra Studiebarome...

Nordahl i Stortingshøring

Professor Thomas Nordahl (INN) og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg holdt i dag hovedinnlegg i høringskonferanse...

Når du blir syk som student

Sykdom, deltidsstudier og jobb. Det er mange faktorer som kan påvirke studenttilværelsen og studieprogresjonen. Her får du svar på...

Stipend til Kühn

Stipendiat Sebastian Kühn har nå fått tildelt stipend fra Olympisk studiesenter i Lausanne.

Nordahl svarer på kritikken

Kartleggingsmetodene utviklet av SePu ved Høgskolen i Innlandet debatteres for tiden. Her er professor Thomas Nordahls svar. 

Nå kan du legge inn studieønsker

Samordna Opptak og vårt lokale Søknadsweb åpnet 1. februar. Det betyr at du nå kan legge inn studievalg. Studieoversikten ble ut sa...