Language: NOR | ENG

Nyheter

Mange flere e-bøker tilgjengelig

Nå får du tilgang til enda flere norske og internasjonale e-bøker. Nasjonalbiblioteket og flere andre åpner opp sine ressurser for...

Bruk kildene riktig!

Både ved skriving av hjemmeeksamen, bachelor-/ masteroppgave og andre typer arbeidskrav er riktig kildebruk viktig.

Behov for skrivehjelp?

Selv om de fysiske bibliotekene er stengt for tiden, kan du som student ved HINN få hjelp av skrivehjelperne på e-post.

Avtalen med Atekst sagt opp

Biblioteket har ikke fornyet avtalen med Mediearkivet om bruk av Atekst/Retriver. Slik får du nå tak i avisartikler.