Nyheter

Skrivehjelp

Biblioteket på Elverum, Hamar og Rena gir skrivehjelp og Evenstad har eget skrivesenter. Få hjelp med oppgaveskrivingen.

Ulv over gårdsplassen?

Hvordan beveger egentlig ulven seg i forhold til menneskelig aktivitet og bosetting? Det har HINN / SKANDULV og SLU forsket på.

Innovasjonscamp 2019

Den 30. - 31. januar var 28 studenter fra kurset Næringsutvikling på Evenstad og Blæstad samlet på Evenstad for årets Innovasjonsca...