Language: NOR | ENG

Nyheter

Rikt på kunnskap og opplevelser

Synnøve Kjeserud har stor interesse for landbruket og ønsket jobb innenfor næringen. Nå jobber hun som rådgiver i Nortura etter ful...

- Utviklende, sosialt og unikt

Da Nikolai Ødegaard startet på Blæstad, skjønte han raskt at studiene i landbruksteknikk og agronomi ville bli utviklende og gøy bå...

Behov for skrivehjelp?

Selv om de fysiske bibliotekene er stengt for tiden, kan du som student ved HINN få hjelp av skrivehjelperne på e-post.

Droner over Blæstad

Studenter ved Høgskolen i Innlandets studiested Blæstad har samarbeidet med Graminor AS for å se på en bedre fordeling av kunstgjød...