Nyheter

Kurs i akademisk skriving

Høgskolebiblioteket holder basiskurs i akademisk skriving for alle interesserte på Hamar, Rena og i Elverum. 

Nytt adgangssystem

Høgskolen i Innlandet går over til nytt system for adgang til høgskolens bygg. Dette kan medføre noen utfordringer ved studiesteden...