Nyheter

Skrivehjelp

Biblioteket på Elverum, Hamar og Rena gir skrivehjelp. Få hjelp med oppgaveskrivingen.

Informasjonsmøte om NATO-øvelsen

Onsdag 3. oktober blir det arrangert åpent informasjonsmøte på HINN Elverum om militærøvelsen Trident Juncture, og hvordan aktivite...

Kurs i akademisk skriving

Høgskolebiblioteket holder basiskurs i akademisk skriving for alle interesserte på Hamar, Rena og i Elverum. 

Nytt adgangssystem

Høgskolen i Innlandet går over til nytt system for adgang til høgskolens bygg. Dette kan medføre noen utfordringer ved studiesteden...

Forkurs

Det avholdes to forkurs ved studiested Elverum i uke 32 og 33.