Language: NOR | ENG

Nyheter

– Et underlig monopol

Dekan Morten Ørbeck undrer seg over at det framstilles som at HINN «støvsuger landet» for statlige midler til skoleutvikling. 

Nordahl svarer på kritikken

Kartleggingsmetodene utviklet av SePu ved Høgskolen i Innlandet debatteres for tiden. Her er professor Thomas Nordahls svar.