Language: NOR | ENG

Nyheter

NOREFO-konferanse på Hamar

Norsk Religionspedagogisk Forskerforum (NOREFO) arrangerte i slutten av november forskningskonferanser på campus Hamar, og ga et in...

SePU-leder i ekspertgruppe

Lars A. Myhr skal være med i en ekspertgruppe nedsatt av regjeringen. Gruppen skal gi anbefalinger om hvordan skoler og skoleeiere...

Utveksling under Brexit

Lektorstudent Tim Skaret Sørensen er høsten 2019 på utveksling i York. Det er spennende tider der nå, både faglig og politisk. 

Tenk sikkerhet

Oktober er den nasjonale sikkerhetsmåneden. Ved HINN er vi opptatt av vår felles sikkerhet.

Hold munn og skriv på Hamar

Lyst til å få ting gjort? Sliter du med å sette av tid til skriving? Da kan du bli med på arbeidsøkter i stillhet sammen med andre.