Language: NOR | ENG

Nyheter

Konstruktivt møte med NOKUT

Rektor Kathrine Skretting og viserektor Anna L. Ottosen ved HINN hadde onsdag ettermiddag et konstruktivt møte med ledelsen i NOKUT...

Veien til Høgskolen i Innlandet

Tusenvis møtte opp til utdanningsmessen på Lillestrøm uvitende om fremtidsplanene. Men noen hadde i forkant bestemt seg for HINN.

Avtalen med Atekst sagt opp

Biblioteket har ikke fornyet avtalen med Mediearkivet om bruk av Atekst/Retriver. Slik får du nå tak i avisartikler.