Language: NOR | ENG

Nøkkeltall

Høgskolen i Innlandet 2019

Antall studenter: 15 986

Antall årsverk: 1 093

Publiseringspoeng: 459,31

Publiseringspoeng per faglig stilling inkl. stipendiatstillinger: 0,74

Doktorgrader: 4 + 1 sammen med NTNU

Omsetning: 1 370,4 (MNOK)

 

Tallene er hentet fra NSD