Høgskolen i Innlandet 2016

Antall studenter: 13 320

Antall årsverk: 953

Publiseringspoeng: 346,12

Publiseringspoeng per faglig stilling inkl. stipendiatstillinger: 0,615

Doktorgrader: 5

Omsetning: 1 131,5 (MNOK) 

 

Tallene er hentet fra NSD