Nøkkeltall

Høgskolen i Innlandet 2018

Antall studenter: 13 846

Antall årsverk: 1 000

Publiseringspoeng: 389,1 (2017-tall)

Publiseringspoeng per faglig stilling inkl. stipendiatstillinger: 0,669 (2017-tall)

Doktorgrader: 4 + 1 sammen med NTNU

Omsetning: 1 226,5 (MNOK)

 

Tallene er hentet fra NSD