Language: NOR | ENG

Smittevernveileder

 

 

 

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning av Covid-19 er i prioritert rekkefølge:

 

 

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er smitteverntiltakene tilpasset hvem vi er og hva vi skal gjøre. Fremfor alt er det slik at du som student skal kunne gjennomføre dine studier på en trygg og god måte. Er du ansatt skal du være trygg når du utfører ditt arbeid, enten hjemmefra eller på studiested..

Vi har valgt å strukturere nettsiden etter disse tre grunnpilarene. Du finner lenker til pilarene ved å trykke på figuren eller følge lenkene øverst på siden.Disse vil lede deg videre til viktig informasjon om de tre pilarene.

Til høyre finner du en tekstboks med lenker til sentrale dokument og ressurser. Den boksen vil du finne på alle undersidene.

Ingen kan lastes dersom smitte oppstår på høgskolen. Så lenge viruset sirkulerer i samfunnet, kan sykdom oppstå fordi det ikke er mulig å forhindre alle nye tilfeller. Følger vi de tre grunnpilarene i figuren vil vi likevel være med å begrense smittespredning. Gjør vi det tar vi ansvar for oss selv og dem rundt oss. Husk at noen rundt deg kan ha større risiko enn deg selv.

 


Høgskolen legger til rette for smitteverntiltak for å redusere smitterisiko til et minimum, men det er kommunehelsetjenesten som har helsefaglig kompetanse i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer. Vi anbefaler Folkehelseinstituttets temaside KORONAVIRUS - FAKTA, RÅD OG TILTAK som har mye god og oppdatert informasjon.