Om du trenger hjelp mens du er i utlandet

Ved lokal unntakstilstand (politisk uro, naturkatastrofer etc.)

 • Kontakt politi, brannvesen eller ambulanse ved behov. Følg retningslinjene fra lokale styresmakter og informer norsk utenriksstasjon. Oversikt over norske ambassader finner du på www.norway.info . Som hovedregel bør du være registrert ved nærmeste utenriksstasjon ved lengre opphold i alle land utenfor Europa/Nord-Amerika. Du kan registrere deg online på www.reiseregistrering.no.  Ved uro, hold kontakt med ambassaden.
 • Dersom en farlig situasjon skulle oppstå i landet, ta kontakt med familien din hjemme for å gi beskjed at du er trygg. Dette gjelder selv om du ikke er i nærheten av situasjonen.

 

Hvis du trenger hjelp fra HINN

 • Hvis du har blitt syk, har blitt involvert i en ulykke, tyveri, naturalkatastrofe eller lignende og trenger hjelp fra HINN, skal du først prøve å kontakte den internasjonale koordinatoren på din avdeling.
 • Hvis du ikke får kontakt med den internasjonale koordinatoren på din avdeling, skal du ringe HINNs døgnåpne nødnummer: +47 04315. Du kommer da til NOKAS, som kontakter høgskolens kriseteam.
 • HINN vil i en slik krisesituasjon ha bruk for opplysningene du har oppgitt på egenerklæringsskjemaer du må ha fylt ut og levert før reisen.
 • Dersom du av en eller annen grunn mistrives og ønsker å avbryte utenlandsoppholdet, snakk først med koordinator ved vertsuniversitetet og den internasjonale koordinatoren ved din avdeling hos HINN.
 • Høgskolen har avtale med Sjømannskirken om hendelser i utlandet. Last ned Sjømannskirkens app. Den norske kirke i utlandet har en egen beredskapstelefon: +47 95 11 91 81. Se også www.sjomannskirken.no .
 • I HINNs beredskapsbrosjyre "Trygg i utlandet" for studentar som reiser på utveksling finner du mange gode råd om tryggleik i utlandet.

Ved behov for legehjelp

 • Kan vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon komme med anbefaling.

I mindre akutte eller kritiske situasjoner

 • Ta kontakt med vertsuniversitetets kontaktperson, eventuelt nødnummer, for råd og bistand. Ved alvorlige hendelser bør du også kontakte nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat). Dersom det ikke finnes stedlig norsk representasjon, kan øvrige nordiske stasjoner kontaktes.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)

 • Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
 • Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste utenriksstasjon kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand.