Før du reiser

Oppdater kontaktinformasjon

  • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
  • Sett opp automatisk videresending av epost av HINNs epost til eventuell annen e-postkonto under oppholdet.
  • Husk på å oppdatere din kontakt informasjon på Studweb.
  • Registrering ved  HINN: Reiser du på studieopphold i regi av HINN (utvekslingsavtale, feltarbeid) eller på studieopphold godkjent av HINN (free movers) skal du levere Egenerklæringsskjema til internasjonal koordinator på avdelingen din.

 

Kopi av viktige papirer

  • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Husk forsikringer

  • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlands-oppholdet. Under utenlandsstudiene har du rett til dekning av helsetjenester. Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning av må du ta kontakt med Helfo utland.
  • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
  • Skal du oppholde deg i et EU/EØS-land eller i Sveits bør du skaffe deg et europeisk helsetrygdekort fra NAV.
  • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksiner deg!

  • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Folkehelseinstituttet har informasjon om hvilke vaksiner du trenger, www.fhi.no.