Før du reiser

Oppdater kontaktinformasjon

  • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
  • Sett opp automatisk videresending av din HINN e-post til eventuell annen e-postkonto under oppholdet.
  • Husk å oppdatere din kontaktinformasjon på Studweb.
  • Fyll ut og lever Egenerklæringsskjema til internasjonal koordinator på din avdeling.

Kopi av viktige papirer

  • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Husk forsikringer

  • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet, og du har rett til dekning av helsetjenester. Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning  må du ta kontakt med Helfo utland.
  • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemreise ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
  • Skal du oppholde deg i et EU/EØS-land eller i Sveits bør du skaffe deg et europeisk helsetrygdekort fra NAV.
  • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vaksiner deg!

  • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Folkehelseinstituttet har informasjon om hvilke vaksiner du trenger, www.fhi.no.