Før du reiser

Last ned sikresiden.no til din telefon. Her finner du nødvendig informasjon om sikkerhet under utenlandsopphold.

Gjennomfør e-læringskurset om sikkerhet før du reiser.

Sjømannskirken

Høgskolen har avtale med Sjømannskirken om hendelser i utlandet.

Sjømannskirkens nødnummer

Sjømannskirkens informasjon om kriseberedskap

Oppdater kontaktinformasjon

  • Sett opp automatisk videresending av din HINN e-post til eventuell annen e-postkonto under oppholdet.
  • Husk å oppdatere din kontaktinformasjon på Studweb.
  • Fyll ut og lever Egenerklæringsskjema til internasjonal koordinator på ditt fakultet/studiested.

Husk forsikringer

  • Helseforsikring: Når du søker om støtte fra Lånekassen til studier i utlandet, blir du automatisk medlem i folketrygden under utenlandsoppholdet, og du har rett til dekning av helsetjenester. Dersom du trenger bekreftelser på denne retten, eller har spørsmål om retten til dekning  må du ta kontakt med Helfo utland.
  • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemreise ved sykdom. Dersom du tegner medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) kan du kjøpe deres forsikring som dekker enkelte forhold som Folketrygden ikke dekker.
  • Skal du oppholde deg i et EU/EØS-land eller i Sveits bør du skaffe deg et europeisk helsetrygdekort fra NAV.
  • Du kan også ta direkte kontakt med ulike forsikringsselskaper for å sjekke deres tilbud.

Vær forberedt

  • Det er lurt å ha to ulike betalingskort i tilfelle det ene blir stjålet. Du bør ha tilstrekkelig med midler på bankkonto i Norge til dekning av eventuelle ekstraordinære utgifter (sykdom, hjemreise o.l.).
  • Flybilletter og pass: Det kan være fornuftig å booke en flybillett som gir deg mulighet til å endre returen dersom dette skulle vise seg nødvendig. Eventuelt bør du sikre at du har midler parat til å kunne dekke ny billett på kort varsel. Sjekk at passet og eventuelt visum er gyldig for hele oppholdets lengde i tråd med gjeldende lands regelverk
  • Ha telefonnummeret til nærmeste norske utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) og andre viktige telefonnumre (f.eks. lokalt politi, brannvesen, ambulanse..) for hånden (se også:  Viktige kontakter). Ved opphold utenfor Europa, og der hvor dette synes naturlig, anbefales du å registrere deg ved nærmeste norske utenriksstasjon under oppholdet.