Language: NOR | ENG

Om du trenger hjelp mens du er i utlandet

Hvis du trenger hjelp fra HINN i en nødsituasjon

  • Hvis du har blitt syk, har blitt involvert i en ulykke, tyveri, naturalkatastrofe eller lignende og trenger hjelp fra HINN, skal du ringe HINNs døgnåpne nødnummer: +47 04315. Du kommer da til NOKAS som kontakter høgskolens krisegruppe.
  • Dersom du av en eller annen grunn mistrives og ønsker å avbryte utenlandsoppholdet, snakk først med koordinator ved vertsuniversitetet og den internasjonal koordinatoren ved ditt studiested/fakultet.

Ved behov for legehjelp eller mindre akutte eller kritiske situasjoner

  • Kontakt vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon (ambassade/konsulat) for bistand.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)

  • Disse legger du selv ut for og får refundert i etterkant av NAV internasjonalt (eget refusjonsskjema). Dokumentasjonen fra NAV utland gir nærmere info om ordningen i de enkelte land.
  • Ring ditt forsikringsselskap sitt SOS-nummer.