Language: NOR | ENG

Sikkerhet i utlandet for HINN-studenter

Alle HINNs studenter som reiser på delstudier i utlandet må sette seg inn i HINNs råd for sikkerhet i utlandet.

Retningslinjer anbefales også for studenter som reiser til utlandet på privat opphold som faller utenfor HINNs ansvar.

Les gjennom informasjon ved å følge punkter på meny oppe eller her:

Før du reiser

Underveis i utenlandsopphold

Om du trenger hjelp mens du er i utlandet

Viktige kontakter

 

Studenten sitt ansvar

 • Før avreise skal studenten orientere seg om hvor den nærmeste utenriksstasjonen er med hensyn til reisemålet. Se: UDs landsider 
 • Studenten tar kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon og ringer høgskolen sitt nødnummer +47 04315

Internasjonal koordinator sitt ansvar

 • Den internasjonale koordinatoren skal ha oversikt over hvor høgskolen har studenter, og har ansvar for å følge opp studenter ved sitt fakultet/studiested på utenlandsopphold.
 • Om internasjonal koordinator på fakultet/studiested får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære ei krise med involverte studenter, skal krisegruppa og leder for internasjonalt kontor kontaktes. 

Leder for internasjonalt kontor sitt ansvar

 • Om internasjonal koordinator får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære ei krise med involverte studenter skal leder for internasjonalt kontor kontaktes.
 • Inngå i krisegruppa ved kriser i utlandet.

Krisegruppa sitt ansvar

Sørge for at følgende oppgaver blir tatt hånd om i samråd med den aktuelle avdelingen;

 • Innhente all registrert informasjon om studenter i det aktuelle området fra internasjonal rådgiver og vurdere situasjonen.
 • Ta kontakt med den norske utenriksstasjonen på staden for informasjon og bistand.
 • Ta kontakt med de berørte studentene, gi veiledning om hva de bør gjøre, og planlegge hva de skal gjøre om situasjonen endrer seg.
 • Det er politiet sitt ansvar å kontakte pårørende til studenter.
 • Avklare konsekvensene for andre studenter i området og avgjøre om det er behov for noe tiltak for dem.
 • Avgjøre om situasjonen er såpass alvorlig at studentene bør evakueres. Utenriksdepartementet skal kontaktes i denne prosessen.
 • Avgjøre høgskolen sin offisielle respons på hendelsen.