Ressurser

Bedriftshelsetjenesten

Studentenes rådgivningstjeneste

Psykisk helse - Hamar kommune

Psykisk helse - Elverum kommune

Psykisk helse - Åmot kommune

Psykisk helse - Stor-Elvdal kommune

Psykisk helse - Lillehammer kommune

Bedriftshelsetjenesten (for ansatte)

Høgskolen i Innlandet har avtale med Oppfølgingsenheten Frisk som bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten kan bistå både arbeidsgiver og arbeidstakere i alle arbeidsmiljørelaterte saker.
Høgskolens kontaktpersoner er Elisabeth Grafsrønningen og John Magne Solbakk.

Åpningstid Telefon Besøksadresse
Mandag til fredag,
Kl. 0800 - 1530
99 28 03 67 Oppfølgingsenheten Frisk, Terningen Arena Elverum
Brygga 20, Hamar

Studentenes rådgivningstjeneste

Åpningstid Telefon Besøksadresse
Mandag til fredag,
Kl. 0800 - 1530
62 51 77 22 Grønnegata 70, Hamar, de er også tilstede på studiestedene.

Studentpresten

Studentprest er pt. kun tilgjengelig på studiested Lillehammer.
 

Psykisk helse - Hamar kommune: 

Tilbud Åpningstid Telefon Besøksadresse
Psykisk helseteam Mandag til fredag,
Kl. 0800 - 1530
62 56 18 75
mellom kl. 12.00 - 14.00

Ankerskogen (4. et.),

Ankerskogvegen 7

Hvem kan benytte tjenesten?

Personer over 18 år som har behov for hjelp når livet er vanskelig å håndtere.

Tilbudet er gratis.

Psykisk helse - Elverum kommune:

Tilbud Åpningstid Telefon Besøksadresse
Ulike tilbud Mandag til fredag,
kl. 0800 - 1530
62 56 18 75
mellom Kl. 12.00 - 14.00
Helsehuset,Kirkeveien 47.
Se Elverum kommune sin hjemmesiden   95 16 53 83 Torggt 16

Hvem kan benytte tjenesten?

Mennesker som bor i Elverum og har behov for støtte eller behandling på grunn av sin psykiske lidelse.

Tilbudet er gratis.

Psykisk helse - Åmot kommune:

Tilbud Åpningstid Telefon Besøksadresse
Samtaletjeneste Mandag til fredag
kl. 0800 - 1530
91 79 16 29
95 47 95 87
93 48 47 51
Telegrafen, Rena Torg

Hvem kan benytte tjenesten?

Tjenesten er åpen for alle som har behov for det.

Hvordan henvende seg?

Henvendelser til Åmot kommunes telefonnummer 62 43 40 00 ellerring et av telefonnumrene oppgitt i tabellen over eller på epost.

arild.ottosen@amot.kommune.no
pia.mo@amot.kommune.no
gjertrud.linde@amot.kommune.no

Tilbudet er gratis.

Psykisk helse Stor-Elvdal kommune:

Tilbud Åpningstid Telefon Besøksadresse
Samtaletjeneste Mandag til fredag,
Kl. 08.00-15.00
99 26 64 29 Granheimvn. 3, Koppang

Hvem kan benytte tjenesten?

Tjenesten er åpen for alle som har behov for det.

Hvordan henvende seg?

Henvendelser til Stor-Elvdal kommune (62 46 46 00) eller ta direkte kontakt på oppgitt telefonnummer.

Tilbudet er gratis.