Råd i krisesituasjoner

Råd ved ran

Råd i voldssituasjoner

Råd ved truende eller aggressiv adferd

Råd ved avvikende adferd

Råd ved brann

Råd ved skyting

Råd ved ran

 • Ikke yt motstand, gi fra deg det som det bes om og trek deg unna
 • Varsle kollegaer som kan være utsatt
 • Ring politiet 112
 • Varsle din leder eller ring høgskolens nødnummer 04315

Råd i voldssituasjoner

 • Kom deg ut av rommet, søk dekning og tilkall hjelp
 • Ring politiet 112
 • Ikke forsøk å holde tilbake/pågripe angriperen, be heller vedkommende gå
 • Hvis du ikke selv får ringt politiet, be kollegaer eller vitner til hendelsen om å ringe
 • Forsøk om mulig å varsle og sikre andre ansatte og studenter
 • Bryt eventuell tilskuerapati ved å be en bestemt person i mengden tilkalle politiet
 • Be vitner bli værende til politiet kommer
 • Ring politiet 112
 • Varsle din leder eller ring høgskolens nødnummer 04315

Råd ved truende eller aggressiv adferd

 • Gi beskjed til en kollega hvis det er mulig og be han/hun holde situasjonen under oppsikt og/eller tilkalle hjelp
 • Vær om mulig to om å møte/ håndtere situasjonen.
 • Forsøk å opptre med rolig kroppsspråk og stemmebruk.
 • Forsøk å forstå studentens budskap og vær løsningsorientert.
 • Varsle og sikre andre kollegaer og studenter

Råd ved avvikende adferd

 • Sørg for å være flere i samme rom om studentens adferd er krevende eller oppleves ubehagelig
 • Ta det opp med din leder og avtal hvordan videre kontakt skal være
 • Vær oppmerksom på at avvikende adferd kan skyldes rusmidler eller sykdom

  Råd ved brann

 • Når alarmen går: lukk dører og vinduer. Gå rolig ut gjennom nærmeste nødutgang
 • Når du oppdager brann:
  • Varsle: Utløs brannmelder eller ring 110
  • Redde  de som trenger hjelp
  • Slukke hvis du kan
  • Evakuere: Gå rolig ut gjennom nærmeste nødutgang

  

Råd ved skyting

 • Løp vekk hvis du ikke er i umiddelbar nærhet. Ikke gå til oppsamlingsplass.
 • Hvis du er i nærheten av skuddene, og vurderer det som farlig å løpe vekk, skjul deg, lås eventuelt døra, sett telefon på lydløst og forhold deg rolig.
 • Varsle politiet på 112 slik at nødsentralen kan lytte og spore.
 • Hvis du ikke har annet valg, prøv å overmanne skytteren når vedkommende er kommet til deg - det står om livet!