Language: NOR | ENG

Informasjon om koronavirus

På denne siden finner dere siste nytt fra HINN om koronavirus og gjeldende smitteverntiltak. Både studenter og ansatte oppfordres til å holde seg oppdatert på retningslinjer.

Husk god hygiene og å holde avstand. Personer med symptomer på luftveisinfeksjon skal ikke møte på studiestedene, men teste seg for koronavirus/Covid-19.

 

Når kan vi møte på studiested?

  Beskrivelse Konsekvenser for deg Konsekvenser for nærkontakter

Tydelige situasjoner

 

 

Jeg har milde symptomer på luftveisinfeksjon. Bli hjemme og la deg teste. Nærkontakter kan komme til studiested.
Jeg har milde symptomer på luftveisinfeksjon, men har testet negativ på Covid-19. Du kan komme til studiestedet når du er feberfri og i fin form. Lett hoste eller lignende som henger i er ok. Nærkontakter kan komme til studiested.
Jeg har testet positiv på Covid-19 (Bekreftet tilfelle). Du vil bli satt i hjemmeisolasjon av kommunehelsetjenesten. Følg deres anvisninger. Nærkontakter blir satt i karantene i 10 dager.

Situasjoner som krever særskilt vurdering

 

 

Jeg har alvorlige symptomer på luftveisinfeksjon.

Kommunehelsetjenesten har sagt at det er sannsynlig at jeg er smittet av Covid-19. Dette er ikke bekreftet med positivt testsvar.

Uansett bli hjemme og la deg teste.

Bli hjemme til prøvesvaret er klart.

Kommunehelsetjenesten kan pålegge nærkontakter å være i karantene til det foreligger testsvar.

Jeg er nærkontakt med en person som har testet seg fordi personen er nærkontakt til en som har testet positiv på Covid-19.

 

Personen jeg er nærkontakt med venter fremdeles på svar.

Høgskolen vil gjøre en vurdering med hensyn til smitterisiko. Hvis du har forestående arbeidsoppgaver som innebærer kontakt med mange andre personer vil høgskolen be deg om å bli hjemme.

Du kan komme på jobb så snart den du er nærkontakt med har testet negativ på Covid-19.

 - 
Jeg er ansatt eller student ved et studium som er underlagt bransjespesifikke bestemmelser. Bransjespesifikke bestemmelser kan gi særskilt vurdering. Sjekk med studie-programansvarlig hvordan dette praktiseres. Bransjespesifikke bestemmelser kan gi særskilt vurdering. Sjekk med studie-programansvarlig hvordan dette praktiseres.

Definisjon av nærkontakt:
  • Med nærkontakter menes personer som har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet syk med Covid-19, fra 48 timer før vedkommende fikk de første symptomene (for asymptomatiske; fra 48 timer før prøvetaking), og til personen er avisolert.
  • Dette innbefatter husstandsmedlemmer og «andre nærkontakter»
  • Med «andre nærkontakter menes
    • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med Covid-19.
    • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med Covid-19.
    • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med Covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Se:  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/

Siste nytt

Nye koronatiltak ved høgskolen

Høgskolen i Innlandet holder studiestedene åpne, men reduserer den sosiale aktiviteten i lokalene etter regjeringens innstramminger...