Language: NOR | ENG

Hvem skal kontaktes?

Akutte nødsituasjoner

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113
  • Høgskolens krisenummer: 04315

Kontakt nødetatene først, deretter høgskolens nødnummer

Alvorlige hendelser

Andre henvendelser

  • Sentralbordet: 62 43 00 00 – Åpningstid 0900 – 1500 på hverdager
  • Brukerstøtte IT: 62 43 00 03 – Åpningstid 0800 – 1530 på hverdager, brukerstotte@inn.no
  • Opptakskontoret: 62 43 00 04, opptak@inn.no

SINN – Studentsamskipnaden i Innlandet