Flomberedskap 2018

Ved en eventuell flom vil denne nettsiden oppdateres med gjeldende informasjon.

Flomsituasjonen i Østerdalen

14. mai: Glomma har trukket seg tilbake, og det er igjen fremkommelig til studiested Evenstad.

Eksamensavvikling

Dersom en eventuell flom medfører problemer for eksamensavviklingen ved høgskolens studiesteder vil det settes opp nye eksamensdatoer så raskt som mulig.