Underveis i utenlandsopphold - Ansatt

Tenk sikkerhet

  • Vær varsom etter mørkets frembrudd, unngå kriminelt belastede områder og vis aktsomhet. Husk at rusmidler svekker dømmekraft og vurderingsevne.
  • Sørg for at andre vet hvor du befinner deg!
  • Gå aldri med mye penger på deg.
  • Følg lover og regler i det landet du skal oppholde deg i, og vær oppmerksom på andre forhold, normer og regler (både skrevne og uskrevne) enn det som gjelder i Norge. En god guidebok kan gi en del retningslinjer.
  • Unngå enhver befatning med narkotiske stoffer; de fleste land har strenge straffer for slike forhold, enkelte steder opp til dødsstraff.
    Du står ansvarlig overfor vertslandets lover.