Om du trenger hjelp mens du er i utlandet - Ansatt

Hvis du trenger hjelp fra HINN

  • Hvis du har blitt syk, har blitt involvert i en ulykke, tyveri, naturalkatastrofe eller lignende og trenger hjelp fra HINN, skal du først prøve å kontakte den internasjonale koordinatoren ved ditt fakultet.
  • Hvis du ikke får kontakt med den internasjonale koordinatoren, skal du ringe HINN sitt døgnåpne nødnummer: + 47 04315. Du kommer da til NOKAS, som kontakter høgskolens krisegruppe. 
  • HINN vil i en slik krisesituasjon ha bruk for opplysningene du har oppgitt på registreringsskjemaer du må ha fylt ut og levert før reisen.

Ved behov for legehjelp

  • Kontakt vertsuniversitetet, forsikringsselskapets nødsentral (SOS), eller norsk utenriksstasjon/ambassade/konsulat.

Økonomiske utlegg ved sykdom (utenfor EØS)

Ring forsikringsselskapet SOS International-telefon +45 70 10 50 50 eller +47 67 22 43 00 (forutsetter at du har bestilt reisen via HINNs reisebyrå Egencia og betalt med Eurocard).