Før du reiser - Ansatt

Oppdater kontaktinformasjon

 • Husk å oppdatere dine nærmeste om din adresse og telefon i utlandet.
 • Sett opp automatisk videresending av epost av HINNs epost til eventuell annen e-postkonto under oppholdet.

 

Kopi av viktige papirer

 • Ta kopier av pass, visum og andre viktige dokumenter i tilfelle tyveri. Oppbevar originaldokumenter på et sikkert sted.

Husk forsikringer

 • Rettigheter ved sykdom eller ulykke som du har når du er i Norge gjelder ikke nødvendigvis i landet du skal til. Dette varierer ut fra hvilket land du skal til og hvor lenge du skal være borte. Ta derfor kontakt med Nav Internasjonalt om trygdeordningene i god tid før du reiser ut på et utenlandsopphold. 
 • Når du skal jobbe i utlandet, kan medlemskapet ditt i folketrygden opphøre. Her kan du finne oversikt over trygdeavtaler og hvem trygdeavtalene gjelder for.
 • Søk om medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet i god tid før avreise. Merk deg at behandlingstiden på denne søknaden er mellom 4 til 12 uker. Husk at du må søke for hele familien din om de skal være med.
 • Skal du jobbe i et EØS-land eller Sveits skal du være dekket av trygdeordningen i det aktuelle landet. Det finnes likevel unntak som du bør sette deg inn i. Skaff deg derfor et Europeisk helsetrygdkort for å ha krav på nødvendig helsehjelp i EØS-området og i Sveits. Bestill helsetrygdkortet i god tid før avreise. Det kan ta opptil 10 dager før det kommer i postkassen din.
 • Skal du jobbe i et nordiske land, behøver du ikke et europeisk helsetrygdekortet da du har krav på helsetjenester uansett.
 • Familiemedlemmer er automatisk medlemmer i folketrygden ved opphold under 12 måneder. Dette er forutsatt at de ikke skal arbeide i landet. Ved lengre opphold kan familiemedlemmer som forsørges omfattes av folketrygden. Familiemedlemmet må ha vært medlem av folketrygden 3 av de siste 5 kalenderårene før søknaden ble sendt. Se Navs sjekkliste for deg eller dere som skal være med en forsker på utenlandsopphold.
 • Reiseforsikring: Det er viktig å være oppmerksom på at du uansett må ha en tilleggsforsikring (reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom eller død. Vær også oppmerksom på at reiseforsikringer kan ha begrenset varighet. Sørg for å være dekket under hele oppholdet.
 • HINN har avtale med Eurocard (se Innafor/Medarbeiderportalen) som en del av denne avtalen ligger det også en reiseforsikring.
 • Det kan lønne seg å tegne en privat forsikring i tillegg til de ytelsene du får via folketrygden eller lignende rettigheter i andre land.
 • Private forsikringer kan dekke:     

  • Hjemtransport    
  • Helseproblemer    
  • Tyveri 
  • Ulykker

  Du bør minimum tegne en forsikring som dekker hjemtransport ved sykdom eller død.

  NB! De private forsikringene legger som regel til grunn at du har medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet (lavere premier), og det er viktig at du søker om folketrygdmedlemskap i god tid om du før du skal tegne forsikring. Søk om medlemskap i folketrygden.

Vaksiner deg!

 • Husk å ta eventuelle nødvendige vaksiner før avreise. Folkehelseinstituttet har informasjon om hvilke vaksiner du trenger, www.fhi.no.