Før du reiser - Ansatt

 

  1. Ansatte ved HINN skal bruke reisebyrå for tjenestereiser og betaling skal foretas med Eurocard. Informasjon om bestilling av reiser og kredittkort ligger i Medarbeiderhåndboka.
  2. Last ned sikresiden.no til din telefon. Gjennomfør e-læringskurset om sikkerhet før du reiser.
  3. Høgskolen har avtale med Sjømannskirken om hendelser i utlandet. Last ned Sjømannskirkens app.

Husk forsikringer

  • Rettigheter ved sykdom eller ulykke som du har når du er i Norge gjelder ikke nødvendigvis i landet du skal til. Dette varierer ut fra hvilket land du skal til og hvor lenge du skal være borte. Ta derfor kontakt med Nav Internasjonalt om trygdeordningene i god tid før du reiser ut på et utenlandsopphold. 
  • Når du skal jobbe i utlandet, kan medlemskapet ditt i folketrygden opphøre. Her kan du finne oversikt over trygdeavtaler og hvem trygdeavtalene gjelder for.
  • Søk om medlemskap i folketrygden under utenlandsoppholdet i god tid før avreise. Merk deg at behandlingstiden på denne søknaden er mellom 4 til 12 uker. Husk at du må søke for hele familien din om de skal være med.

Personlig sikkerhet

På reise er det viktig å ta hensyn til sin egen personlige sikkerhet. Det anbefales derfor å bruke HINN sitt reisebyrå, Egencia og Eurocard.

Gjennom Eurocard har du også reiseforskring for alle reiser opptil 45 dager, og deres 24 timers service vil kunne bistå i nødssituasjoner. 

Ved akutte skader under reise, kontakt SOS International +45 70 10 50 50 eller +47 67 22 43 00.

Se sikresiden.no for mer informasjon om blant annet sikkerhet på reise.  

Anbefalinger fra Utenriksdepartementet

Den norske utenriksdepartementet har også offsielle landsider hvor de har vurdert sikkerheten i enkelte land og områder, i tillegg til en meldetjeneste hvor du kan registrere ditt opphold i utlandet. Det er anbefalt å alltid registere dine reiser, selv i Europa. Det er også viktig å merke seg at reiseforsikringen din ikke er gyldig om du oppholder deg i et område som står på listen hvor det "frarådes" reiser. Ta kontakt med din HR/administrasjonsrådgiver dersom du planlegger reise til et slikt område

 

Ved større utlegg som sykehusinnleggelse etc. bør nærmeste ambassade/konsulat kontaktes. Du kan også kontakte nødnummeret oppgitt i din private reiseforsikring for bistand. Ring SOS-nummeret til forsikringsselskapet ditt.