Ansatte i utlandet

Alle HINN-ansatte som reiser i utlandet i forbindelse med jobb må sette seg inn i HINNs råd for sikkerhet i utlandet.

Les gjennom informasjon ved å følge punkter på meny oppe eller her:

Før du reiser

Underveis i utenlandsopphold

Om du trenger hjelp mens du er i utlandet

Viktige kontakter

 

Ansatte sitt ansvar
 • Før avreise skal den ansatte orientere seg om hvilke utenriksstasjon er nærmest sitt reisemålet. Se: UDs landsider
 • Ved krise tar kontaktpersonen i gruppa eller en annen deltaker om kontaktpersonen ikke er tilgjengelig, kontakt med nærmest norsk utenriksstasjon og høgskolen sitt nødnummer + 47 04315.
 • Når en reiser alene tar den kontakt selv med nærmest norsk utenriksstasjon og høgskolen sitt nødnummer + 47 04315.

 

Internasjonal koordinator sitt ansvar
 • Om internasjonal koordinator på avdeling får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære ei krise med involverte ansatte, skal krisegruppa og internasjonal rådgiver underrettes. 

Internasjonal rådgiver sitt ansvar
 • Om internasjonal rådgiver får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære ei krise med involverte ansatte skal krisegruppa underrettes.
 • Inngå i krisegruppa ved kriser i utlandet.

Krisegruppa sitt ansvar

Sørge for at følgende oppgaver blir tatt hånd om i samråd med den aktuelle avdelingen;

 • Innhente all registrert informasjon om ansatte i det aktuelle området fra internasjonal rådgiver og vurdere situasjonen.
 • Ta kontakt med den norske utenriksstasjonen på staden for informasjon og bistand.
 • Ta kontakt med de berørte ansatte, gi veiledning om hva de bør gjøre, og planlegge hva de skal gjøre om situasjonen endrer seg.
 • Det er politiet sitt ansvar å kontakte pårørende til ansatte.
 • Avklare konsekvensene for andre ansatte i området og avgjøre om det er behov for noe tiltak for dem.
 • Avgjøre om situasjonen er såpass alvorlig at ansatte bør evakueres. Utenriksdepartementet skal kontaktes i denne prosessen.
 • Avgjøre høgskolen sin offisielle respons på hendelsen.