Language: NOR | ENG

Krise og beredskap

 

Her finner du råd og tips om hvordan krisesituasjoner og andre utfordrende situasjoner bør håndteres. 

Høgskolen et eget krisenummer som benyttes for å varsle høgskolen om alvorlige hendelser.

Ved akutt krise skal alltid politi, brann og ambulanse varsles først

Ved utenlandsopphold

Retningslinjer for studieopphold i utlandet - se Sikkerhet i utlandet

Retningslinjer for opphold i utlandet for ansatte - se Ansatte i utlandet

Mobilalarm

Er du hørselshemmet og har behov for ekstra varsling ved brannalarm? På alle studiesteder kan du få varsel om brannalarm pr. mobiltelefon.

Send kodeord ALARM til 2223, så er mobiltelefonen din registrert for å motta en SMS-varsling. Tjenesten er kostnadsfri.