Language: NOR | ENG

Koronaviruset - bruk digitale løsninger

I den situasjonen landet er i ønsker HINN å bidra til minst mulig spredning av kronasmitte. Vi følger helsemyndighetenes pålegg om å stenge våre studiesteder og legge om driften til mest mulig digitale løsninger. 

Det får også konsekvenser for postforsendelser. Vi ønsker at studenter, søkere, virksomheter og enkeltpersoner så langt det er mulig benytter våre elektroniske løsninger.

Følgende digitale løsninger kan benyttes når du skal sende dokumenter til oss:

Forskere, studenter, forelesere, administrativt ansatte og andre i UH-sektoren kan benytte Filesender. Du benytter FEIDE-innlogging for å får tilgang til FileSender.

Slik sender du dokumenter via FileSender:

  1. Logg på med Feide
  2. Skriv inn e-postadressene til mottakerne av filene (mottakerne kan være med eller uten Feide-konto)
  3. Skriv inn emne (subject) og en beskjed (message) til mottakerne
  4. Velg utløpsdato (valgfritt, maksimalt 60 dager, standard settes til 20 dager)
  5. Last opp de filene du ønsker å sende
  6. Kryss av for at du godtar betingelsene for tjenesten
  7. Trykk «Send»

 Dersom eneste mulige løsningen er fysisk forsendelse av dokumenter så må det påregnes lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Hvis du har problemer med å levere eksamensbesvarelsen din, send den på mail til eksamenskontoret/studieadministrasjonens postmottak så fort som mulig. Husk å skrive studentnavn, studentnummer, studieprogram, emnenavn/emnekode og eksamensdato i mailen.

Takk for forståelsen!