Language: NOR | ENG

Kontakt Høgskolen i Innlandet (HINN)

Ring oss 

  • Sentralbord:  (+47) 62 43 00 00 er betjent mellom kl. 0900 – 1500 mandag til fredag. 
  • Opptakskontor: (+47) 62 43 00 04 er betjent mellom kl. 1000 – 1400 mandag til fredag. 

Skriv til oss 

Vi oppfordrer både privatpersoner og bedrifter til å benytte digitale løsning til forsendelse av dokumenter. 

Sikker kommunikasjon 

Med denne løsningen kan du trygt sende oss brev og dokumenter selv om de inneholder taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger. 

Bruk av Sikker kommunikasjon krever pålogging via ID-porten.  Gå til innsending 

E-post

  • Postmottak(alfakrøll)inn.no                                                                                                           

NB! Send aldri taushetsbelagt eller personsensitive opplysninger med e-post. For dette benyttes Sikker kommunikasjon.

Høgskolen i Innlandet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i  offentleglova (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle høgskolens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra høgskolen, som hovedregel er offentlige, publisert i en offentlig journal.

Organisasjonsnummer 

918 10 8467 

Postadresse

Høgskolen i Innlandet 
Postboks 400 
2418 Elverum 

Fakturaadresse

  • E-faktura adresse: 9908:918108467
  • Fakturaer i PDF: fakturamottak@inn.no
  • Organisasjonsnummer: 918108467
  • Kontonummer: 7694.05.00660
  • IBAN: NO3676940500660
  • SWIFT: DNBANOKK

Alle fakturaer må påføres korrekt ordrenummer (9 siffer) eller en firesifret referanse, som oppgis ved bestilling. Ved manglende ordrenummer/referanse vil fakturaen bli returnert.