Gjennom sin faglige innsikt og nær kontakt med praksisfeltet er professor Øyvind Kvello ettertraktet som kursleder, veileder og foredragsholder. Gå ikke glipp av fagdagen ved Terningen Arena den 5.april der tema er Familiearbeid - forståelse og tiltak.
COLOURBOX960934

TEMA FOR DAGEN

  • Hvordan påvirkes barns livskvalitet og utvikling ut fra samfunnsendringer
  • Hvordan preger psykiske vansker hos foreldrene barna?
  • Familietiltak – hva er kjernen i gode tiltak?

Registrering og kaffe kl 08:30. Programmet starter kl 09:00, avslutning kl 15:00

 

Øyvind Kvello er professor ved NTNU og har bistillinger ved RBUP Øst og Sør og Universitetet i Tromsø. Han har erfaring fra ulike deler av hjelpeapparatet for barn, unge og familier – og har fortsatt bistillinger der. Han har skrevet flere fagbøker og forskningsartikler. Hans formidling kjennetegnes av å være praksisnær.
Noen av hans utgivelser:

  • Barn i risiko (2015)
  • Barn i utvikling (2013)
  • Målsettinger, føringer og rammer for barnehagen (2013)
  • Oppvekstmiljø og sosialisering (2012)

PRIS OG PÅMELDING

Pris: 300,- inklusiv enkel lunsj, kaffe/te og frukt

Påmelding: www.participant.no/hogskole/oyvindkvello

Påmeldingsfrist:25.mars 2017 Påmeldingen er bindende, og deltakelse må forhåndsbetales med kort

Sist endret: .