Language: NOR | ENG

Workshop om nedtrapping av psykofarmaka

Vi arrangerer workshop om nedtrapping av psykofarmaka i auditorium 4 på Terningen Arena, HINN Elverum.

Les mer om arrangementet