Language: NOR | ENG

Webinar: Samskaping i det offentlige

Høgskolen i Innlandet er medarrangør av webinaret "Improving co-creation in public services", som avholdes under European Week of Regions and Cities. 

Postdoktor  Maria Røhnebæk er en av innlederne.