Language: NOR | ENG

Webinar om opplæringsressurser for voksne flyktninger

Gratis on-line opplæringsressurser tilpasset voksne flyktninger - en introduksjon for lærere/pedagoger

Bakgrunn:

ADVENUS-prosjektet tar sikte på å forbedre kvaliteten og utvide tilbudet av åpne e-læringsressurser for voksne flyktninger mellom 18 og 40 år.

I prosjektet har det blitt gjennomført fokusgruppeintervjuer og omfattende utprøvinger av fem ulike nettkurs, hvor flere hundre flyktninger i fire europeiske land har bidratt med sine erfaringer og synspunkter. I nettmøtet formidler vi resultatet av dette arbeidet, og gir også en kort presentasjon av kursene og hvordan disse kan brukes effektivt.

Mer informasjon på Advenus.net sine nettsider: http://www.advenus.net/2017/05/19/webinar

Påmelding til linda.tangen.bjorge@inn.no

Velkommen!