Language: NOR | ENG

Webinar om digital dannelse

Hva mener vi egentlig med digital dannelse, og hvordan bør vi forholde oss til det i våre utdanninger? Ansatte og studenter ved fakultetet inviteres til webinar med Lillian Gran onsdag 21.10. kl 13.00.

​Digital dannelse som tema er aktualisert de siste årene, sammen med digitaliseringsprosesser i samfunnet og en stadig økende bruk av IKT i skolen. De fleste norske barn har tilgang til mobil, nettbrett og/eller datamaskin store deler av døgnet, noe som har betydning for de tradisjonelle dannelsesprosessene i skolen. Samtidig opplever mange at dette er et vagt og litt uhåndgripelig tema, og noe det kan være vanskelig både å forholde seg til og vite hvordan man skal undervise i.

Forståelsen av begrepet digital dannelse har stått i sentrum for doktorgradsarbeidet til Lillian Gran, som nylig disputerte med avhandlingen  «Digital dannelse: En kvalitativ studie av digitalisering og identitetsarbeid i skolen. 

Doktorgradsarbeidet vil danne utgangspunkt for webinaret, hvor vi først får en innføring i hvordan vi kan forstå digital dannelse, og hvordan dette blir aktualisert i skole og utdanning. Deretter ønsker vi å åpne for innspill og diskusjon omkring hvordan vi bør fokusere på og jobbe med digital dannelse i våre egne utdanninger. 

Webinaret er det andre i rekken av seminarer om digital utdanning ved LUP, et felles fokus for hele fakultetet det kommende studieåret. Her ønsker vi å løfte ulike problemstillinger for felles refleksjon og diskusjon i fagmiljøene; Hvordan påvirker den digitale hverdagen utdanningene vi tilbyr ved LUP? Hvordan forstår vi digital dannelse, og hvordan skal vi jobbe med det? Og hvordan kan vi bygge profesjonsfaglig digital kompetanse sammen med studentene våre? Parallelt med seminarene vil det komme tilbud om digital kompetanseutvikling i form av ulike workshops og opplæring i relevante digitale verktøy.

Har du innspill til tema eller bidragsytere til fakultetets seminarrekke om digital utdanning? Ta kontakt med  pedagogisk rådgiver Ingeborg Amundrud.

 

Velkommen til webinar!

Webinaret om digital dannelse avholdes på Zoom onsdag 21.10. kl 13.00-14.30.

Følg webinaret her:

https://inn.zoom.us/j/69403048820?pwd=Vk8yV3paSWFaU2hsTEs1QnhHV2V4QT09

MøteID: 694 0304 8820

Kode: 303751

Det gjøres opptak av webinaret.

Både studenter og ansatte ved fakultetet er velkommen til å delta.