Language: NOR | ENG

Bærekraftige kulturopplevelser

Giada Calvano ved Cultural Management Programme ved Universitetet i Barcelona

Giada Calvano ved Cultural Management Programme ved Universitetet i Barcelona.  

Bærekraft er et aktuelt tema for studenter og aktører som studerer og driver med arrangementer i forskjellige formater. Sammen med Handelshøgskolens strategiske satsning på bærekraft og innovasjon, ønsker Årsstudium i Kulturprosjektledelse å skape en fagdag hvor bærekraft er tema. Fagdagen vil være åpen for alle HINN-studenter og selvfølgelig også for personer knyttet til organisasjoner og bedrifter i kultur- og reiselivssektoren.

"Norge som bærekraftig og innovativt arrangørland" er tittelen på Innovasjon Norges nye arrangementsstrategi. Kunst- og kulturfeltet har tatt dette på alvor, og særlig har mange musikk- og kulturfestivaler vektlagt bærekraft i planlegging og gjennomføring av sine aktiviteter. Arrangementer er ofte tett knyttet til, og avhengig av, reiselivsnæringen hvor det også er økende oppmerksomhet på bærekraft, for å skape opplevelser som reduserer miljøavtrykk og ellers svarer ut flere av FNs bærekraftsmål.

Julie Forchhammer foto

Julie Forchhammer, tidligere sjef for Vinjerock 

Disse deltar:

 

Marit Elvsås – høgskolelektor, Institutt for reiseliv, opplevelsesnæringer og markedsføring, HINN

Peer Jacob Svenkerud – dekan ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, HINN

Erlend Aas Gulbrandsen – doktorgradsstipendiat HINN

Giada Calvano – doktorgradsstipendiat, forsker ved Cultural Management Programme ved Universitetet i Barcelona og underviser i bærekraftig prosjektledelse, festivalledelse og internasjonalt kultursamarbeid. Driver Chloe Sustainability, og rådgir kulturfeltet innen grønne og bærekraftige løsninger.

Julie Forchhammer – tidligere sjef for Vinjerock, som nå arbeider på heltid med å snakke om hvordan kultur- og reiselivet kan etterleve FN’s bærekraftsmål og finne de gode og grønne løsningene for alle typer arrangører. Har vært miljøsjef for Øyafestivalen.

Rhiannon Edwards – leder Virke kultur og opplevelser og initiativtaker for Grønt veikart for kunst- og kultursektoren som skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå tiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Målet er et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor.

Kjerstin Lundgård – leder for utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune, utvalget som håndterer alle politiske saker innenfor idrett, kunst og kultur, kulturarv, arkiv og fylkesbibliotek i Innlandet. Bred erfaring fra organisasjonsarbeid og politikk.

Arrangør: Årsstudium i Kulturprosjektledelse

Kjerstin Lundgård

Kjerstin Lundgård, leder for utvalg for kultur i Innlandet fylkeskommune

Rhiannon Hovden Edwards - Foto Virke

Rhiannon Edwards – leder Virke kultur og opplevelser og initiativtaker for Grønt veikart for kunst- og kultursektoren.

Program: 

 

DIGITALT SEMINAR 28.01.21,

BÆREKRAFTIGE KULTUROPPLEVELSER – UTFORDRINGER OG VEIEN VIDERE

Programleder: Marit Elvsås

Kl. 09.00: Velkommen v/Marit Elvsås, høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet (HINN). 

Hvordan jobber HINN med bærekraft? Peer Jacob Svenkerud, dekan HINN

Kl. 09.10: Introduksjon til bærekraft. Erlend Aas Guldbrandsen, doktorgradsstipendiat HINN

Kl. 09.25: "Sustainable cultural events: international trends and challenges". Giada Calvano, Universitetet i Barcelona

Kl. 09.50: PAUSE

Kl. 10.00: Hvordan bli et bærekraftig kulturarrangement? Julie Forchhammer, tidligere sjef i Vinjerock

Kl. 10.25: Grønt veikart. Leder for kultur og opplevelser i Virke, Rhiannon Edwards

Kl. 10.45: Hvordan jobber Innlandet fylkeskommune med bærekraft for kultur og reiseliv? Kjerstin Lundgård, leder av utvalg for kultur, Innlandet fylkeskommune

Kl. 11.00: Diskusjoner, spørsmål og oppsummering

Kl. 11.30: Slutt