Language: NOR | ENG

Ulrika Håkansson med 80 prosent-seminar

Stipendiat Ulrika Håkanssondoktorgradsområdet BUK presenterer sin doktorgradsavhandling med tema «Keeping mind in mind – hold meg i ditt sinn!» etter å ha fullført 80 prosent av sin stipendiatperiode.

I sin doktorgrads-studie har Håkansson fulgt opp 43 mor-spedbarns-dyader der mødrene har en tidligere eller pågående rusmiddelproblematikk. I sin studie har hun har vært opptatt av den komplekse sammenhengen mellom ulike faktorer hos mor, samspillet mellom mor og barn og funksjoner hos barnet.

I sin avhandling vil hun ha fokus på mentaliserings-evne, eksekutive nevro-psykologiske funksjoner, stress og relasjonell traumatisering. Studien er en kvantitativ undersøkelse.

Seminaret holdes i G-102 (Gamlebygget) på studiested Storhove i Lillehammer.

Åpent for alle interesserte!