Language: NOR | ENG

Temamøte om integrering av flyktninger

Nav-fou-gruppa inviterer til åpent temamøte i auditorium G på HINN i Lillehammer om "Arbeidsgiverperspektiv på integrering av flyktninger: Hva skal til for å integrere flyktninger på norske arbeidsplasser?"

Forskerne Trude Eide og Maria Røhnebæk presenterer funn som kommer frem i to nye rapporter fra Østlandsforskning:

Sentrale temaer:

  • Hva skal til for at arbeidsgivere ønsker og har muligheter for å tilrettelegge for inkludering og rekruttering av personer med fluktbakgrunn?
  • Hvordan kan kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger forbedres gjennom sterkere og nye former for samarbeid mellom Læringssenteret, NAV og arbeidsgivere.
  • Hvordan få til gode samarbeidsmodeller i inkluderingsarbeidet?

Kommentarer fra:

  • Bjørn Lien, regiondirektør NAV Innlandet
  • Sverre Rudjord, kommunalsjef i Ringsaker kommune
  • Erik Fostervoll, direktør Scandic Hafjell Hotell