Language: NOR | ENG

Temakveld: Idrettens verdier rundt doping og antidoping

8. mars inviterer SPINN i samarbeid med Antidoping Norge (ADNO) til temakveld og paneldebatt om idrettens verdier med vekt på doping og antidoping.

Doping-1024x683

En 15-åring tester positivt for et forbudt stoff, men stoffet er inntatt uten den hensikt å prestere bedre. Den positive dopingprøven er videre et resultat av at 15-åringen er del av et miljø idretten ikke ønsker å bli assosiert med. MEN; utøveren har store utfordringer på hjemmebane og idretten er den viktigste arenaen for at utøveren skal føle seg trygg, sett og ivaretatt. Idretten er også det eneste stedet hvor utøveren opplever mestring og får gode opplevelser. Hvordan kan man håndtere denne situasjonen?

SPINN er innen fagfeltet idrett et samarbeidsnettverk mellom representanter fra  Hedmark idrettskretsOlympiatoppen InnlandetHøgskolen i InnlandetHedmark fylkeskommune og  Elverum kommune ( Nettverk idrett). Gjennom SPINN/Nettverk idrett koordineres kompetansearbeidet innenfor idrett i Hedmark.

Temakvelden arrangeres i Terningen Arena i Elverum fra kl 1800 til 2100 og består av tre deler:

  1. Foredrag om regler vs. verdier rundt doping – etter en fersk studie av forsker Per Øystein Hansen, HINN
  2. Foredrag om hvordan man kan forebygge doping i ungdomsidretten av Siri Bynke, ADNO
  3. Paneldebatt rundt problemstillingen «Hvordan håndtere en positiv dopingtest av en 15-åring». Debatten vil belyse ulike sider ved utfordring-en man står overfor når en ung utøver tester positivt. Her blir det også mulig å stille spørsmål til panelet.

Panelet består av

  • Gunnar-Martin Kjenner: Idrettsjurist med spesialområdene dopingsaker og idrettens regelverk,
  • Siri Bynke: Foredragsholder, Antidoping Norge, 
  • Morten Renslo Sandvik: Stipendiat ved Norges idretts- høgskole/forsker på doping og etikk 
  • Britha Røkenes: Avdelingsleder kontroll og påtale, Antidoping Norge.

Mer informasjon om temakvelden finner du på SPINN sine nettsider

Målgruppen er trenere, ledere, foreldre og utøvere.

Arrangementet er gratis og med enkel servering. 

Velkommen!