Language: NOR | ENG

Styremøte

Høgskolestyret kalles inn til møte torsdag 12. mars på studiested Elverum.

Møtet finner sted i møterom 14. Ordinært styremøte starter kl. 11.15

NB! HINN følger nøye med på utviklingen av corona-viruset. Basert på en risikovurdering har vi besluttet at styremøtet 12. mars går som planlagt, men vi har åpnet opp for og har flere styremedlemmer og innledere som deltar via skype. For å sikre at den tekniske kvaliteten er stabil gjennom hele møtet har vi besluttet at strømmingen av dette møtet utgår.

Det er åpent for et begrenset antall tilhørere i møterommet, og vi vil prioritere plass for innledere og saksbehandlere. Øvrige tilhørere bes samles i møterom 9 og vil få muligheten til å koble seg opp (felles) til skypemøtet derfra (uten utgående lyd).

Vi ber om forståelse for dette og vil jobbe for at protokollen fra møtet blir publisert så raskt som mulig.

Saksdokumenter kan lastes ned her (pdf).