Language: NOR | ENG

Styremøte - Høgskolen i Innlandet

Det avholdes styremøte ved Høgskolen i Innlandet fredag 10.mars.

Møtet finner sted på Rena.

Innkalling og saksliste finner du her